Eerste hulp bij kinderen

Eerste hulp bij kinderen

Je omringt je kind met de allerbeste zorgen, maar soms doen zich onvoorziene situaties voor. Hoe handel je bij verstikking, verbranding of vergiftiging? En wat als je kind bij hoge koorts last heeft van stuipen? Lees er meer over in deze nieuwsbrief.
Eerste hulp bij kinderen
 
Je omringt je kind met de allerbeste zorgen, maar soms doen zich onvoorziene situaties voor. Hoe handel je bij verstikking, verbranding of vergiftiging? En wat als je kind bij hoge koorts last heeft van stuipen? Lees er meer over in deze nieuwsbrief.
1. Hulpdiensten verwittigen
De hulpdiensten verwittigen kan door te bellen naar het Europees noodnummer 112. Vertel duidelijk en rustig waar je je bevindt, wat er aan de hand is en wie het slachtoffer is.

Je kan ook de app 112 BE gebruiken. Deze heeft als voordeel dat je de noodnummers niet moet onthouden. In een noodsituatie kan je dit al eens vergeten als je in paniek bent. De app toont 3 icoontjes op je scherm van brandweer, ambulance en politie. Je klikt het icoontje aan, afhankelijk van welke hulp je nodig hebt. Je kan extra gezondheidsgegevens registreren zoals een allergie of een bepaalde aandoening bijvoorbeeld zodat de hulpdiensten deze informatie direct beschikbaar hebben en je zo adequaat mogelijk  kunnen helpen.
 
 
"Download de app 112 BE op je smartphone''
 
 
 
 
2. Verstikking
Tijdens het eten of spelen met kleine voorwerpen kan het gebeuren dat je kind zich verslikt. De luchtweg kan belemmerd zijn. Kenmerken hiervan zijn:
*hoesten, braakneigingen, piepen of verstikken
*het feit dat het plots gebeurt
*typisch tijdens het eten of spelen.
 
 
Het is van belang om de ernst in te schatten. Er wordt enerzijds gesproken van een 'milde' of 'ernstige' luchtwegbelemmering.

Bij een milde luchtwegbelemmering is er sprake van een effectieve hoest. Dit wil zeggen dat het kind huilt of antwoordt op vragen, er een luide hoest is. Het kind ademt diep in voor het hoesten en is volledig bij bewustzijn.
 
In dit geval is het nodig het kind aan te moedigen tot hoesten zodat de luchtweg terug vrij komt. Controleer regelmatig of de belemmering opgeheven is of dat het ernstiger wordt.

Bij een ernstige luchtwegbelemmering is er sprake van een niet-effectieve hoest. Het kind kan niet spreken, hoest zachtjes of stil, kan moeilijk ademen. Het bewustzijn kan verminderd zijn en er kan cyanose optreden, de huid verkleurt dan blauw.
 
"Bij een ernstige luchtwegbelemmering bel je best 112."
 
Is het kind bij bewustzijn geef je 5 rugslagen.
=> ga achter het kind staan (een baby leg je over je arm, met het gezichtje naar beneden)
=> ondersteun de borstkas met één hand, laat het kind voorover buigen.
=> stoot met de hiel van je andere hand 5 keer stevig tussen de schouderbladen

Als dit geen effect heeft geef je 5 borststoten
=> bij een baby: geef je 5 stoten in het midden van de borst met 2 vingers
=> bij een kind(>1 jaar) ga je achter het kind staan
     plaats je vuist net boven de navel van het kind
     grijp je vuist vast met je ander hand
     druk nu je eigen vuist 5 keer snel tegen de buik van je kind
     Dit is ook gekend als het Heimlichmanoeuvre.

Als ook na de 5 borststoten de belemmering blijft, verwittig dan de hulpdiensten via 112.
=>controleer de mond van het kind op een vreemd voorwerp
=>als de ademhaling niet verbetert, herhaal je de procedure van rugslagen en borststoten.

Indien het kind bewusteloos is, start je met reanimatie.
3. Verbranding
Brandwonden kunnen het gevolg zijn van enerzijds warmte van bijvoorbeeld vuur, stoom, warme voorwerpen of vloeistoffen. Anderzijds kunnen brandwonden ook veroorzaakt worden door electriciteit, wrijving, (zonne)-straling of scheikundige producten.

Afhankelijk van de diepte en ernst van de brandwonde, worden er 3 types onderscheiden, eerste-, tweede-, en derdegraads brandwonden.
 
Eerstegraads brandwonden zijn rood, gezwollen, pijnlijk en warm.
Tweedegraads brandwonden vertonen blaren met helder vocht, zijn zeer pijnlijk en rondom de blaren zitten eerstegraads brandwonden.
Derdegraads brandwonden zwart of wit, zijn ongevoelig omdat de zenuwuiteinden in de huid verbrand zijn. Ze worden altijd omringd door tweede-en eerstegraadsbrandwonden.
De algemene regel bij brandwonden: "Eerst water, de rest komt later!"
De algemene regel is om bij verbranding gedurende 20 minuten, fris stromend water te laten stromen over de wonde. Dit hoeft geen ijskoud water te zijn, maar lichtjes lauw is beter vol te houden gedurende 20 minuten. Dit stopt diepere en verdere verbranding van de huid en werkt eveneens pijnstillend.

Bij eerstegraadsbrandwonden: vb. zonnebrand
=>voorkomen dat de huid verder verbrand
=>een aftersun aanbrengen of een dikke laag vochtinbrengende zalf genre Flamigel® op de brandwonden leggen.
=>voldoende drinken
=>een arts raadplegen bij uitgebreide zonnebrand, symptomen van uitdroging of een algemeen ziektegevoel
Bij tweedegraads brandwonden
=>Als de wonde kleiner is dan een muntstuk van 2 euro
    *gebruik een waterig ontsmettingsmiddel: vb. Hacdil®, Hibidil®
    *breng een dikke laag brandwondenzalf aan: vb. Flamigel®
    *dek de wonde steriel af
    *blaren prik je best niet open

=>Als de wonde groter is dan een muntstuk van 2 euro
   *bedek de brandwonde na het afkoelen in natte, koude compressen
   *laat je kind naar een ziekenhuis vervoeren
Bij derdegraads brandwonden
=>Laat de ingebrande kledij ter plaatse en trek ze zeker niet uit!
=>bedek de brandwonde na het afkoelen in natte, koude compressen
=>laat je kind naar een ziekenhuis vervoeren
 
4. Vergiftiging

Vergiftiging kan optreden door iets niet-eetbaar in te slikken, door inademing of contact met huid,slijmvliezen of ogen. De symptomen kunnen naargelang de gifstof heel verschillend zijn.
*ademhalingsmoeilijkheden
*veranderde pupilgrootte
*misselijkheid, braken
*stuipen
*brandwonden
*buikkrampen
*bleke, rode of blauw verkleurde huid
*bewustzijnsstoornissen
 
Geef volgende info door aan het antigifcentrum:

*leeftijd en het gewicht
*naam van het product
*de hoeveelheid van het product
*de manier van vergiftiging
*toestand van het kind
 
"Bij vergiftiging mag je zeker niet op eigen initiatief melk laten drinken of braken uitlokken."
 
</tr
4. Stuipen

Sommige kinderen tussen 6 maanden en 5 jaar krijgen bij hoge koorts last van stuipen. De spieren verkrampen en trekken onregelmatig samen. Het lijkt op een epileptische aanval. Deze stuipen worden veroorzaakt door een plotselinge storing in de elektrische functie van de hersenen. Het kind kan het bewustzijn verliezen.