beroerte

beroerte

Elke dag krijgen bijna 60 Belgen een beroerte. Het is belangrijk dat de symptomen hiervan door andere mensen worden herkend en hier snel op wordt gereageerd! Je leest er meer over in deze nieuwsbrief.


Beroerte


Elke dag krijgen bijna 60 Belgen een beroerte. Het is belangrijk dat de symptomen hiervan door andere mensen worden herkend en hier snel op wordt gereageerd! Je leest er meer over in deze nieuwsbrief.
Wat is een beroerte?
 
Bij een beroerte gaat er iets mis met de bloedvoorziening naar de hersenen, waardoor deze te weinig zuurstof krijgen. Hierdoor bestaat de kans dat bepaalde delen in de hersenen afsterven en daardoor hun  functie niet meer kunnen uitoefenen. Er kan een bloedprop de bloedvaten afsluiten (=herseninfarct) of er kan een bloeding ontstaan in de hersenen (=hersenbloeding) door een scheur in een bloedvat. Sommige mensen kunnen in de uren of dagen voorafgaand aan een beroerte een miniberoerte doen (TIA= Transient Ischaemic Attack), waar er tijdelijk een verminderde bloedtoevoer is in de slagaderen van de hersenen. Deze miniberoerte, die meestal korter dan 30 minuten duurt, is een waarschuwing voor mogelijke herseninfarcten in de toekomst.

Hoe kan je een beroerte herkennen ?

Een beroerte kan je herkennen door de FAST-test.
  • Face (gezicht) :Vraag aan de persoon om te glimlachen of zijn tanden te tonen. Een scheve mond of afhangende mondhoeken kan op een beroerte wijzen
  • Arm : Vraag aan de persoon om zijn armen te strekken. Een arm die wegzakt en dus minder goed beweegt, kan wijzen op een beroerte.
  • Speech (Spraak): Luister of de persoon onduidelijk spreekt of woorden omwisselt.
  • Time (Tijd) : Noteer of onthoud goed wanneer de klachten zijn begonnen.
Andere klachten kunnen zijn: blindheid of een wazig zicht van één of beide ogen, duizeligheid of evenwichtsstoornissen, gangmoeilijkheden, hevige hoofdpijn...

De symptomen duiken zeer plots op. De hevigheid kan variëren van licht tot zeer ernstig. Welke klachten optreden hangen ook af, van welk deel van de hersenen geen zuurstof meer krijgen. 
 
Wat doen bij een beroerte?
 
Belangrijk is om heel snel vast te stellen dat het om een beroerte gaat.  Het risico op blijvend hersenletsel verhoogt naarmate de tijd verstrijkt. Merkt u dus bovenstaande symptomen op, bel zo snel mogelijk  112 of breng de patiënt zo snel mogelijk naar het ziekenhuis.
 
 "Heel snel ingrijpen is de boodschap wanneer iemand door een beroerte getroffen wordt!"
 
Bij een infarct moet er in het ziekenhuis binnen de drie uur gestart worden met medicatie (om de bloedklonter op te lossen) , dit om ernstige gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Bij een hersenbloeding is het soms nodig het bloed te evacueren, afhankelijk van de oorzaak kan ook een heelkundige ingreep noodzakelijk zijn om een volgende bloeding te vermijden. Bij een beroerte telt elke minuut, time = brain. Ook bij een TIA is het belangrijk om direct medische hulp in te schakelen.

Naast dringende behandelingen kan er door uw arts een onderhoudsbehandeling worden opgestart om nieuwe beroertes te voorkomen.
 
Risicofactoren
 
Oudere patiënten hebben een grotere kans op het verkalken van de slagaders, waardoor het risico op een beroerte toeneemt. Een gezonde levensstijl, een goede bloeddrukcontrole en een goed cholesterol gehalte kan verkalking vermijden. Voorkomen is beter dan genezen!

Andere risicofactoren zijn:
- Roken
- Overgewicht
- Diabetes
- Overmatig alcoholgebruik
- Hartaandoeningen
 
Door deze (behandelbare) risicofactoren te vermijden, vermindert het risico op een beroerte. Hoe meer risicofactoren u heeft, hoe meer kans er is op het krijgen van een beroerte.

In het algemeen hebben mannen een hoger risico dan vrouwen. Soms speelt erfelijkheid ook een rol.

 
 
"Een gezonde levensstijl, een goede bloeddruk controle en een goede cholesterolspiegel kunnen een beroerte vermijden ."
 
Wat na een beroerte?
 
Een beroerte kan ernstige beperkingen tot gevolg hebben, welke beperkingen is afhankelijk van het deel van de hersenen en de hoeveelheid weefsel dat beschadigd is. Bovendien zijn de gevolgen persoonsafhankelijk. Vooral de eerste weken is de kans op herstel het grootst. Er kunnen lichamelijke -, cognitieve -, emotionele- of gedragsveranderingen optreden. Voorbeelden zijn: verlammingen in lichaam of gezicht, gevoelloosheid, tintelingen, spraakproblemen, vermoeidheid, overprikkeling, angst...

Tips voor mensen die een beroerte hebben gehad:
  • Neem uw rust.
  • Probeer regelmatig te bewegen, fysiotherapie kan hierbij helpen.
  • Bouw structuur en routine op.
  • Voor taal- en spraakproblemen, kan u terecht bij een logopedist.
  • Neem tijd voor uw revalidatie.
  • Het leren aanvaarden van eventuele beperkingen maakt deel uit van uw behandeling.

Ons advies
 

Bij een beroerte telt elke minuut. Denkt u dat een persoon een beroerte heeft, voer de FAST-test uit en bel zo snel mogelijk 112. Door zo snel als mogelijk in te grijpen, kan het risico op blijvende hersenschade worden verkleind.