Meningokokkenvaccinatie bij kinderen

Meningokokkenvaccinatie bij kinderen

Voor baby's, peuters, kleuters en schoolgangers maken de meeste vaccinaties deel uit van een vast vaccinatieprogramma aanbevolen door kind en gezin. Naast het klassieke schema wordt momenteel het meningokokken B vaccin  bij jonge kinderen aangeraden. Lees verder deze nieuwsbrief  voor meer informatie.
Meningokokkenvaccinatie bij kinderen
 
1. Inleiding
Voor baby's, peuters, kleuters en schoolgaande kinderen maken de meeste vaccinaties deel uit van een vast vaccinatieprogramma aanbevolen door kind en gezin. Dit om kinderen, vanaf de geboorte, voor het verdere leven optimaal te beschermen tegen 12 vaccineerbare infectieziektes. Het lichaam bouwt op deze manier een verdedigingsmechanisme op, waardoor de kans om de ziekte wordt ingeperkt. Deze vaccinaties beschermen niet enkel je kind zelf, maar ook het hele gezin en de omgeving. Kind en gezin stelt vast dat de vaccinatiegraad voor kinderen de voorbije jaren hoog en stabiel is. 
 
 
"Vanaf de geboorte worden kinderen gevaccineerd om zichzelf, het gezin en de omgeving te beschermen tegen infectieziektes."
 
 
2. Klassiek vaccinatieschema
Het eerste vaccin (Hexyon ®) is een vaccin dat beschermd tegen 6 ziektes: polio, difterie (kroep), tetanus, pertussis (kinkhoest), hersenvliesontsteking en hepatitis B (geelzucht). De aanbevolen vaccinatiemomenten zijn op 8 weken, 12 weken, 16 weken en tussen 13-15 maanden. Dit vaccin is volledig gratis. De vaccinatie tegen polio is de enige die in België verplicht is. Een attest hiervan moet als bewijs aan de gemeente worden bezorgd.
 
Het tweede vaccin (Synflorix ®) beschermt tegen 10  types van pneumokokken. Deze moet herhaald worden als je kindje 8 weken, 16 weken en 12 maanden oud is. Voor dit vaccin moet je zelf niet betalen.
 
 
Het vaccin tegen rotavirus, mag enkel gegeven worden aan kinderen jonger dan 6 maanden. Afhankelijk van het type vaccin bestaat volledige vaccinatie uit 2 of 3 vaccinaties. Dit vaccin is aanbevolen, maar niet gratis (12,1 euro).

Het combinatievaccin tegen mazelen, bof en rubella (=rodehond) wordt aanbevolen op een leeftijd van 1 jaar. Een herhalingsvaccin wordt gepland op 10-13 jarige leeftijd.

Het vaccin tegen meningokokken type C beschermt tegen ernstige hersenvliesontstekingen. Het kindje wordt gevaccineerd als hij/zij tussen de 13-15 maanden oud is.

Het vaccin tegen baarmoederhalskanker wordt aanbevolen voor jonge meisjes op 10-13 jarige leeftijd, dit vaccin bevat 2 dosissen met interval van 6 maanden.

Al deze vaccins kunnen gezet worden door huisartsen, kinderartsen, artsen bij kind en gezin en CLB artsen. 
 
"Naast het klassieke vaccinatieschema wordt het meningokokken B vaccin aangeraden door kinderartsen."
 
3. Vaccinatie tegen meningokokken B
 
Meningokok is een bacterie die verantwoordelijk is voor een ernstige infectie bij de mens. Wanneer deze door het slijmvlies dringt (bv in de keel) en in het bloed terechtkomt, kan dit leiden tot een hersenvliesontsteking of een bloedvergiftiging. Een bijzonder ernstige vorm van een infectie  wordt gekenmerkt door  typische ‘rode puntjes’, die kan leiden tot orgaanfalen.

 

De infectie kan in de loop van enkele uren levensbedreigend zijn (5-10% van de getroffenen). Daarnaast zorgt ze in 10-20 % van de gevallen voor blijvende complicaties zoals doofheid of amputatie van de benen/armen. Kinderen tot 5 jaar en jongvolwassenen (tussen 15-19 jaar) worden het snelst getroffen. De bacterie wordt overgedragen via druppeltjes in de lucht (bij hoesten, niezen en praten) en via direct contact met snot/slijm van een besmette persoon.
Een kind met deze bacteriële infectie is ernstig ziek. Oudere kinderen hebben voornamelijk last van hoge koorts, hoofdpijn, braken, verminderd bewustzijn en nekstijfheid (kin geraakt niet op de borst). Deze symptomen kunnen gepaard gaan met abnormaal huilen, verminderde spierspanning en een ongewone bleke/grauwe huid. Als deze symptomen worden herkend, moet je zo snel mogelijk naar het ziekenhuis. Een vroege herkenning is essentieel voor het verder verloop.

Er bestaan verschillende types, in België komt voornamelijk type A, B, C, Y en W voor. Type B veroorzaakt naar schatting de meeste infecties in België.  Er bestaat momenteel een vaccin tegen type B, Bexsero ®. Als u deze vaccinatie wilt, bespreek je dit best met je huis- of kinderarts.
4. Bexsero ®
  • Bij kinderen boven 2 jaar: 2 vaccinaties, met een interval van 2 maanden.
  • Bij kinderen onder 2 jaar: 3 vaccinaties op 3 maanden, 5 maanden en 14 maanden.
Dit vaccin kost ongeveer 87 euro en wordt momenteel nog niet terugbetaald. Een voorschrift voor dit vaccin is noodzakelijk.
 
De meest voorkomende bijwerkingen van het vaccin zijn koorts, prikkelbaarheid en pijn ter hoogte van de injectieplaats. Er wordt aanbevolen een halfuur voor de prik Perdolan® of Dafalgan ® toe te dienen volgens lichaamsgewicht.

Het Nimenrix ® vaccin beschermt tegen A,C,W en Y en zou het vaccin tegen meningococcen C op 15 maanden gaan vervangen.

 
Bronnen: https://www.kindengezin.be , https://www.zorg-en-gezondheid.be , https://www.gezondheidenwetenschap.be , http://www.azsintjozef-malle.be