Zelftesten beschikbaar!

Zelftesten beschikbaar!
 

De teststrategie is vanaf nu uitgebreid met zelftesten. Deze snelle antigeentest met ondiepe neuswisser kan je zelf thuis uitvoeren. Deze testen geven een onmiddellijk resultaat weer, zijn goedkoop en detecteert superverspreiders. Correct uitvoeren is de boodschap. Hier geeft je apotheker graag gepast advies. De zelftesten vervangen in geen geval de geldende maatregelen.

 

Wanneer is een zelftest aangewezen?

 
  • Je kan een zelftest uitvoeren als je geen symptomen hebt en ook de afgelopen 3 maanden geen COVID hebt gehad.
  • Heb je toch coronaklachten? Contacteer dan altijd uw huisarts. Een zelftest is dan niet geschikt.
  • Je kan een zelftest 2 x per week uitvoeren, dus om de 3 dagen. Deze repetitieve vorm van screening detecteert personen met een matige tot hoge virale lading.  
  • De zelftesten zijn 80% betrouwbaar en detecteert superverspreiders.
  • Je kan een zelftest uitvoeren als gebaar van hoffelijkheid naar je knuffelcontact of diegene waar je mantelzorger voor bent. Door herhaaldelijk, om de 3 dagen, te testen bescherm je zo jezelf en anderen. 

De teststrategie in België

In België is de teststrategie nu dus uitgebreid naar 3 niveaus met de zelftesten. Een woordje uitleg:

 NIVEAU 1: gericht testen

Voor mensen die symptomen vertonen, hoog-risicocontactenreizigers, clusters gebeurt de testing aan de hand van een PCR test die een zorgverlener uitvoert. Het staal wordt in een medisch labo onderzocht en duurt 4 tot 6 uur. Deze test is zeer betrouwbaar. 

NIVEAU 2 : repetitief screenen, eventueel ad-hoc testen
 
In scholen, bedrijven kan er beslist worden om iedereen regelmatig te testen met een PCR wisser of snelle antigeentest om zo eventuele positieve personen te kunnen opsporen en verdere verspreiding binnen de collectiviteit  tegen te gaan. 

NIVEAU 3 : ad hoc testen, eventueel repetitief screenen
 
Een zelftest kan gebruikt worden om jezelf of gezinsleden thuis te testen. Dit kan op 1 bepaald moment, vb. als er een ontmoeting met je knuffelcontact zal plaatsvinden. Je kan ook repetitief of herhaaldelijk jezelf testen. Dit kan om de 3 dagen, dus 2 x per week. Als je bijvoorbeeld voor iemand mantelzorger bent, kan dit zinvol zijn om een eventuele besmetting tijdig op te sporen. 

 

Hoe gaat het in zijn werk?


Een zelftest is hetzelfde als een snelle antigeentest met dit verschil dat de neuswisser een stuk korter is. De neuswisser is 2-4 cm en gaat dus niet heel diep in de neus. Er wordt getest op de aanwezigheid van antigenen tegen het COVID-virus. 
Je neemt bij jezelf een staal door de zachte kant van de wisser 2 tot 4 cm in je neus te brengen.Je draait de neuswisser 4 x traag rond in je neus.  Dit doe je in elk neusgat met diezelfde wisser. De neuswisser breng je dan in de testvloeistof aan zoals in de handleiding vermeld. Je plaatst een druppeldopje op het buisje met de testvloeistof en druppel 4 druppels op de teststrip. Schakel je stopwatch in en lees het testresultaat af na 15 tot 30 minuten. Let op! Als het testresultaat na meer dan 30 minuten wordt afgelezen, is het resultaat mogelijks onjuist.
Het is belangrijk dat je de test correct uitvoert om een betrouwbaar resultaat te bekomen. Je apotheker zal je het juiste gebruik van een zelftest uitleggen. Je apotheker geeft je een extra infoblad mee met de juiste instructies om de zelftest correct uit te voeren, het resultaat juist af te lezen en wat je moet ondernemen bij een positief resultaat.

 

Algemene richtlijnen voor het uivoeren van een zelftest

 

Hoe lees en interpreteer ik het resulaat van de test?

 

 

Wat als uw zelftest positief is?


Dit betekent dat u waarschijnlijk corona heeft. Contacteer dan altijd uw huisarts. Een positief resultaat van een zelftest moet bevestigd worden door een PCR-test door de huisarts of in een testcentrum. U moet onmiddellijk in isolatie gaan bij een positief resultaat van een zelftest. Als dit positief resultaat bevestigd wordt door uw huisarts of in een testcentrum wordt het contactonderzoek gestart. U blijft minstens 10 dagen in isolatie. 
 

Wat als uw zelftest negatief is?


Dit betekent dat u momenteel waarschijnlijk niet besmettelijk bent. U moet niet in isolatie. Let op:  een zelftest blijft steeds een momentopname en is ook niet 100% betrouwbaar. Indien u symptomen krijgt, raadpleeg dan altijd uw arts. Blijf de geldende regels dus strikt volgen. 

 

Is er terugbetaling of niet?


Vanaf 12 april 2021 wordt een COVID-zelftest voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming grotendeels terugbetaald. Je betaalt € 1.00 per test en er worden per week 2 testen terugbetaald. Dit bedrag wordt automatisch verrekend in de apotheek. Je hoeft hiervoor niets extra te ondernemen. 
Mensen zonder verhoogde tegemoetkoming kunnen voorlopig nog niet genieten van de terugbetaling. Je betaalt per test € 8.55.
 

Bewaring van de zelftest


De betrouwbaarheid van zelftesten hangt af van de bewaartemperatuur. Zowel een te lage als te hoge temperatuur vermindert de correctheid van de testenBewaar de test op kamertemperatuur en ook donker bv. in een schuif. Bewaar de test nooit in de koelkast of diepvriezer en stel de test niet bloot aan zonlicht of temperaturen hoger dan 30°C. Voer de test ook uit op kamertemperatuur. 

 

Mag het testmateriaal in de vuilbak?


Het is onwaarschijnlijk om bij de inzameling van het afval besmet te geraken. 
Volgende voorzorgen kunnen genomen worden:
  • Het testmateriaal mag je weggooien bij het restafval.
  • Is de test positief, dan verpak je best het testmateriaal nog eerst in een apart zakje om alle mogelijke risico's op besmetting te vermijden.

Bekijk het instructiefilmpje hier!