RSV-Virus

RSV-Virus
 

RSV-virus
bij je baby of peuter


 

De periode van hoest en loopneusjes is weer aangebroken. RSV is een belangrijke virale oorzaak van verkoudheden bij kinderen. Wat is het ? Welke symptomen gaan er mee gepaard? Hoe kan je RSV proberen te voorkomen en behandelen? Lees er meer over in deze nieuwsbrief.

1. Wat is RSV?

RSV of Respiratoir Syncytieel Virus, is een vaak voorkomende virusinfectie.  Het virus is zeer seizoensgebonden, het komt voornamelijk voor in dewintermaanden (van oktober tot maart). Meestal tast het virus enkel de bovenste luchtwegen aan. Dit virus veroorzaakt bij volwassenen en kinderen een lichte verkoudheid, maar vooral baby's kunnen van dit virus zo ziek worden dat een ziekenhuisopname vereist is . Bij jonge zuigelingen en bij te vroeg geboren kinderen, kan de infectie ernstiger verlopen omdat hier ook de lagere luchtwegen kunnen aangetast zijn. Bijna elk kind maakt de infectie door op jonge leeftijd.  Er worden wel antistoffen gemaakt tegen het virus, maar deze zijn vaak onvoldoende om een volgende infectie te vermijden. Hierdoor kan je kind meerdere keren per jaar of achtereenvolgende jaren last hebben van dit vervelende virus.  Aan premature kindjes kan er onder bepaalde criteria een vaccin (Synagis®) gegeven worden.
 
 
"Het RSV virus is de belangrijkste veroorzaker van infecties van de lagere luchtwegen bij kinderen tot 2 jaar''
 

 

2. Welke symptomen heeft een kind met RSV?

 
Bij de meeste  kinderen zijn de symptomen dezelfde als bij een gewone verkoudheid namelijk :

- verstopte neus
- loopneus
- hoest
- slijmen

Een RSV-infectie duurt meestal tussen de 3-7 dagen
 
De infectie kan erger verlopen bij een kind en de symptomen kunnen binnen 24 uur verergeren. Hierbij heeft je kind bijkomstig last van :


- moeilijke, snelle ademhaling
- benauwdheid
- piepend geluid bij het ademen
- intrekken van het borstbeen
- stoppen met ademen
- grauwe huidverkleuring
- onrustig gedrag
- het weigeren van drank en voedsel

Deze symptomen kunnen leiden tot een ziekenhuisopname.
 
 
"Maakt je kindje, jonger dan 3 maanden , meer dan 38° koorts,
dan raadpleeg je best je (kinder)arts."

 
 
 

3. Hoe wordt uw kind besmet?


 
RSV is  zeer besmettelijk en wordt dus gemakkelijk verspreid naar andere kinderen binnen het gezin of in de omgeving. De verspreiding gebeurt via aanraking (kusjes geven, knuffelen, handjes schudden), via de lucht(niezen, hoesten) en via besmette voorwerpen (tutje, papfles, speelgoed). Het virus kan meerdere uren overleven buiten de mens. Je kind is tot 3 weken besmettelijk voor anderen. Als je kind besmet is, kan het tot 5 dagen duren alvorens verschijnselen optreden. Bij ouderen en volwassenen uit de besmetting zich in een banale verkoudheid, maar bij kinderen kunnen er ernstigere gevolgen aan verbonden zijn. Hoe jonger een kind, hoe ernstiger de infectie kan verlopen. Ondersteunende maatregelen kunnen nodig zijn in een ziekenhuissetting. Sondevoeding kan nodig zijn als het kind niet meer voldoende eet of te veel gewicht heeft verloren. Als de zuurstofsaturatie te laag daalt, kan toediening van zuurstof nodig zijn.
 
Risicofactoren voor het krijgen van een ernstige RSV-infectie zijn:
 
* vroeggeboorte
* chronische longaandoening of hartafwijking
* slecht functionerend afweersysteem
 

4. Hoe wordt RSV aangepakt?


 
Er bestaat geen geneesmiddel dat een RSV-infectie kan genezen. De behandeling is dus ondersteunend, tot je kind de infectie heeft overwonnen. Ook antibiotica zal niet helpen, omdat het om een virus gaat en niet om een bacteriële besmetting. Bij milde symptomen en als je kindje thuis blijft, is een observatie van de ademhaling en het eetgedrag cruciaal. Vanaf dat je kind koorts maakt, de benauwdheid sterk toeneemt, niet meer eet als normaal of blauw verkleurd wordt aanbevolen de arts zo snel mogelijk te contacteren. Thuis kan je het neusje van je kind veelvuldig spoelen en reinigen. Bijkomstig kan de arts je aanbevelen om te aërosolen of een puffer te gebruiken om zo het kind te ondersteunen met de ademhaling.

Als de symptomen ernstiger zijn of de symptomen toenemen kan een ziekenhuisopname noodzakelijk zijn. Hierbij wordt je kind nauwgezet opgevolgd door een team van artsen.

Bij prematuur geboren kindjes is er de mogelijkheid om een vaccin te geven. Dit enkel onder strikte voorwaarden.

Toch doe je er goed aan om steeds enkele voorzorgsmaatregelen te nemen, ter preventie van de infectie.

  • Zorg voor een goede algemene hygiëne en een zeer goede handhygiëne
    • Zorg dat iedereen de handen wast vooraleer de baby aan te raken.
    • Hou de baby weg van al wie verkouden is of koorts heeft.
    • Was en ontsmet speelgoed regelmatig
    • Hoest of nies steeds in een papieren zakdoek en gooi deze onmiddellijk weg.