Cozaar Comp 98x 50mg

Cozaar Comp 98x 50mg
€ 22,11
Productcode: 1432822
Merk: MSD
In voorraad

Verzonden geneesmiddelen kunnen niet terug genomen worden, behalve in geval van gebrek. Raadpleeg een behandelend arts of uw apotheker indien er bijwerkingen optreden.

Lees aandachtig de bijsluiter.

   Besteld op een weekdag ? Dezelfde dag bezorgd of verzonden!

                   Gratis levering in St. Antonius, Zoersel, Halle, Malle, Sint-job en Schilde 
                Daarbuiten kost een verzending  € 7.32-.

Dit geneesmiddel is enkel verkrijgbaar op voorschrift. De prijs is louter indicatief, voor terugbetaalde geneesmiddelen betaalt u enkel het remgeld. U kan het hier enkel reserveren en daarna het geneesmiddel met het voorschrift komen ophalen in de apotheek.

COZAAR 50 mg tablet

Witte, ovale, filmomhulde tabletten, met aan één kant de ingeslagen code 952 en een breukgleuf aan de andere kant.

De tablet kan worden verdeeld in gelijke doses.

Samenstelling

Cozaar Plus 50 mg/12,5 mg

Elke tablet bevat 50 mg kaliumlosartan en 12,5 mg hydrochloorthiazide (HCTZ).

Hulpstof(fen) met bekend effect:

Cozaar 50 mg/12,5 mg: elke tablet bevat 63,13 mg lactosemonohydraat.

Gebruik

Hypertensie

Losartan en hydrochloorthiazide is niet bedoeld voor gebruik als aanvangstherapie, maar voor patiënten bij wie de bloeddruk met alleen kaliumlosartan of hydrochloorthiazide onvoldoende wordt verlaagd.

Dosistitratie met de individuele bestanddelen (losartan en hydrochloorthiazide) wordt aanbevolen.

Als dat klinisch gepast is kan een directe overstap van monotherapie naar de vaste combinatie worden overwogen bij patiënten van wie de bloeddruk onvoldoende verlaagd wordt.

De gebruikelijke onderhoudsdosering is eenmaal daags één tablet Cozaar Plus 50 mg/12,5 mg (losartan 50 mg/HCTZ 12,5 mg). Voor patiënten die niet voldoende op Cozaar Plus 50 mg/12,5 mg reageren kan de dosis worden verhoogd naar 1 tablet Cozaar Plus Forte (losartan 100 mg/HCTZ 25 mg) 1 dd. De maximale dosis is 1 tablet Cozaar Plus Forte 100 mg/25 mg 1 dd. Over het algemeen wordt het bloeddrukverlagende effect binnen 3 tot 4 weken na aanvang van de therapie bereikt. Voor patiënten die naar 100 mg Cozaar zijn getitreerd en bij wie de bloeddruk verder moet worden verlaagd, is Cozaar Plus 100/12,5 (losartan 100 mg/HCTZ 12,5 mg) beschikbaar.

Gebruik bij patiënten met een nierfunctiestoornis en hemodialysepatiënten

Bij patiënten met een matige nierfunctiestoornis (d.w.z. creatinineklaring 30-50 ml/min) hoeft de aanvangsdosis niet te worden aangepast. Tabletten losartan/hydrochloorthiazide worden niet aanbevolen voor hemodialysepatiënten. Tabletten losartan/HCTZ mogen niet worden gebruikt bij patiënten met een ernstige nierfunctiestoornis (d.w.z. creatinineklaring < 30 ml/min)

Gebruik bij patiënten met intravasculaire volumedepletie

Een volume- en/of natriumdepletie moet voor toediening van tabletten losartan/HCTZ worden gecorrigeerd.

Gebruik bij patiënten met een leverfunctiestoornis

Losartan/HCTZ is gecontra-indiceerd bij patiënten met een ernstige leverfunctiestoornis

Gebruik bij ouderen

Voor ouderen hoeft de dosering meestal niet te worden aangepast.

Gebruik bij kinderen en adolescenten (< 18 jaar)

Er is geen ervaring opgedaan bij kinderen en adolescenten. Daarom moet losartan/hydrochloorthiazide niet worden gebruikt bij kinderen en adolescenten.

Wijze van toediening

Cozaar Plus (Forte) kan met andere hypertensiva worden toegediend

Cozaar Plus (Forte) tabletten moeten worden doorgeslikt met een glas water.

Cozaar Plus (Forte) kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

4.3 Contra-indicaties

• Overgevoeligheid voor losartan, sulfonamidederivaten (zoals hydrochloorthiazide) of voor één van de vermelde hulpstoffen

• Therapieresistente hypokaliëmie of hypercalciëmie

• Ernstige leverfunctiestoornis; cholestase en aandoeningen met galstuwing

• Refractaire hyponatriëmie

• Symptomatische hyperurikemie/jicht

• Tweede en derde trimester van de zwangerschap

• Ernstige nierfunctiestoornis (d.w.z. creatinineklaring < 30 ml/min)

• Anurie

• Het gelijktijdig gebruik van Cozaar Plus (Forte) met aliskiren-bevattende geneesmiddelen is gecontra-indiceerd bij patiënten met diabetes mellitus of nierinsufficiëntie (GFR < 60 ml/min/1,73 m2)

Toepassing

Cozaar Plus(Forte) is aangewezen voor de behandeling van essentiële hypertensie bij patiënten bij wie de bloeddruk met alleen losartan of hydrochloorthiazide onvoldoende verlaagd wordt.

Actieve bestanddelen losartan kalium
Bijsluiter Download bijsluiter
Medicijn Ja
Bijsluiter Download bijsluiter
Op voorschrift Ja
Op voorschrift Ja

We horen graag jouw mening

Recencies van Cozaar Comp 98x 50mg

Er zijn momenteel geen recensies geschreven.